péntek

Ne felejtsd!

A homlokod a személyiséged, a jobb-bal kezed pedig az életed!

Család=Templom, a férjnek és a feleségnek is meg van a rendeltetése.

Hálás vagyok az Örökkévalónak, hogy világossá tette és teszi előttem mindazt az Eredeti Tervet és Rendet, melyet Ő számunkra megalkotott. Vágyom rá és kérem Őt, hogy építse meg eszerint és az Ő tökéletes akarata szerint azt a Templomot, mely a család… Mert Ő köztünk akar lakozni! … Miért? Mert Ő ilyen…
A gyermek egyszerű és őszinte, alázatos és engedékeny, mindent befogad és elhisz, nem aggódik önmagáért, mert feltétlen bizalommal van szülei iránt.
Akkor már készek lennétek életeteket megváltoztatni, az egyszerûség és szeretet útját járni.

Fordulóponthoz érkeztetek és lelki álmokban menekültök a földi valóság elõl. Így a lélek nem lel otthonra többé, behatol a kábulat sötétségébe és eltéved benne.

Sokan elvesznek, mert nem ismerik a lelki szeretetet, csak a földi életet élvezik és átadják magukat a testi élvezeteknek.

Sokan elvesznek mert csak a pénznek hódolnak és az élvezeteknek adóznak.

Sokan elvesznek, mert csak a gazdagságot hajszolják és nincs idejük a szeretetre.

Sokan elvesznek, mert kíváncsian futnak a világ csábításai után, és már nem õrzik magukban a csendet.

Sokan elvesznek. mert tisztátalanságot követnek el a szeretettel és csak a testi örömöknek élnek.

Sokan elvesznek, mert csak az anyag külsõ megjelenésének hódolnak és nem építik ki belsõ életüket.

Sokan elvesznek. mert nem ismerik a szívbõl fakadó szeretet és bántalmazzák felebarátjukat.

Sokan elvesznek, mert telve vannak rossz akarattal és gyûlölettel, ezért csak gonoszságot akarnak.

Sokan elvesznek mert nem tudnak imádkozni és nincs kapcsolatuk az Atyával.

Sokan elvesznek mert átadják magukat a gonosznak és nem tudnak szeretni.

Sokan elvesznek mert hagyják, hogy sodorja õket az idõ, és nem fejtenek ki ellenállást.

Sokan elvesznek. mert már nem hisznek Istenben és megtagadják Õt.

Sokan elvesznek mert a bûntõl való félelemben élnek és még nincs erejük szakítani vele.

Sokan elvesznek, mert nem élnek rendezett körülmények között, hanem beleegyeznek laza kapcsolatokba és nem akarnak felelõsséget vállalni.

Sokan elvesznek, mert már nem mennek szentmisére, hogy erõt kapjanak és fogadják az Atya kegyelmét.

Sokan elvesznek, mert már csak az anyagban élnek és nem hisznek a lélek létezésében.

Sokan elvesznek mert nem hisznek a szellemi világ létezésében és csak az anyagnak hódolnak.

Sokan elvesznek, mert nincs szeretet szívükben, lelkiismeret nélkül élnek és felhagynak azzal, hogy megéljék a szeretetet.

Sokan elvesznek, mert nem élnek Isten lelkében, és elfeledkeznek az Atyáról.

Sokan elvesznek, mert már nem élik a szeretet parancsát és nem szeretik felebarátjukat, mint önmagukat.

Sokan elvesznek, mert nem fogadják a szeretetet és nem képesek szeretetet adni.

Sokan elvesznek mert játszanak a szeretettel és lerántják a mocsokba.

Sokan elvesznek, mert gonosz gondolataikkal magukhoz vonzzák a gonoszt és az fogva tartja õket.

Sokan elvesznek mert nem gyakorolják a szeretetet, hanem a szeretetlenség kényelmes útját járják.

Sokan elvesznek mert nincs bennük szeretetteljes gondolat.

Sokan elvesznek, mert már nem élnek a szeretetben és hagyják, hogy sodorja õket az idõ.

Sokan elvesznek, mert játszanak az élettel és kedvük szerint eldobják.

Sokan elvesznek, mert már nem tisztelik az életet és megölik a megszületett életet.

Sokan elvesznek, mert lábbal tapossák a szeretetet és kínozzák az embereket.

Sokan elvesznek mert tönkreteszik a természet életét és nem gondolnak arra, hogy az az élet alapja.

Sokan elvesznek, mert nem akarják elsajátítani azt, hogy örüljenek a szeretetnek, azt összekössék az Atya iránti szeretetettel és a szeretetnek éljenek.

Sokan elvesznek, mert már nem akarnak szeretni, és elveszítették az Égi haza iránti szeretetüket.

Sokan elvesznek, mert nem bíznak az Atyában és kevés a hitük.

Sokan elvesznek, mert nem hisznek kedves Fiamnak és Õ ezért nem érintheti meg õket szeretetével.

Sokan elvesznek mert nem tisztelik az életet, és elveszítették az élet iránti szeretetüket.

Sokan elvesznek, mert elveszítették hitüket a jó létezésében.

Sokan elvesznek, mert romlásba kergetik az embereket az elnyomással, és azok nem gyakorolhatják szabadságukat. Sokan elvesznek. mert csak magukra gondolnak és megvetik a többieket.

Sokan elvesznek mert nem képesek elviselni a veszteségeket, elnyomják az embereket és megkeserítik életüket.

Sokan elvesznek. mert nem képesek már közösségben élni és magányossá válnak, akik már csak magukat ismerik.

Sokan elvesznek, mert becsületük elvesztését gonosz tettek indokának tekintik és elveszítik az emberek szeretetét.

Sokan elvesznek. mert nem képesek megküzdeni az élettel és eldobják azt.

Sokan elvesznek, mert nem fogadják el gyerekeik és házastársuk szeretetét és megtagadják a szeretetet.

Sokan elvesznek. mert nem fogadják el az emberek szeretetét figyelmeztetésüket elvetik.

Sokan elvesznek, mert megvetik mind az élõk, mind a holtak szeretetét és nem képesek szeretetet adni.

Sokan elvesznek. mert a szeretettel pénzt keresnek és eladják testüket.

Sokan elvesznek mert nincs béke bennük és nem is képesek békét adni.

Sokan elvesznek, mert nem képesek elviselni az életet és az élvezetekbe vetik magukat.

Sokan elvesznek mert telve vannak irigységgel, fösvénységgel és semmit sem akarnak másoknak adni.

Sokan elvesznek, mert összetévesztik az emberek iránti szeretetet az állat iránti szeretettel és az állatot helyezik az ember fölé. Sokan elvesznek. mert összetévesztik az emberek iránti szeretetet a

test szeretetével és testi élvezetnek adják át magukat.

Sokan elvesznek mert nem tisztelik a növények és az állatok életét és visszaélnek életükkel kísérletezés közben.

Sokan elvesznek. mert romlottsággal aláássák az emberek erkölcsét a film, a színház, az irodalom és a mûvészet területén és rosszat tesznek velük.

Sokan elvesznek mert rosszra csábítják az embereket és a rosszat állítják példaképül.

Sokan elvesznek, mert a rosszat támogatják és erõsítik, és ezzel kaput nyitnak a gonosznak.

Sokan elvesznek, mert a gonosz lakik szívükben és nem igyekeznek kiirtani.

Sokan elvesznek, mert terjesztik és ezáltal növelik a rosszat és nem vetnek gátat neki.

Sokan elvesznek, mert üzletet kötnek a gonosszal és fiatalokat rontanak meg.

Sokan elvesznek mert kacérkodnak a rosszal, magukhoz vonzzák és többé nem képesek tõle szabadulni.

Sokan elvesznek mert a gonosz válik életük középpontjává és csak a gonosznak élnek.

Sokan elvesznek, mert átadják magukat a gonosznak és rabszolgájává válnak.

Sokan elvesznek, mert a gonoszat tisztelik és istenítik

Sokan elvesznek mert együtt élnek a gonosszal és azt jónak tartják. Sokan elvesznek, mert már nem élhetnek a gonosz nélkül és a gonoszság vált életük tartalmává.

Sokan elvesznek, mert a gonosz elvette józan eszüket és õk ezt természetesnek tartják.

Az Extrától ajándék

Ezt az oldalt szabályzatunk megsértése miatt blokkoltuk

Amennyiben nem érted azt, hogy miért blokkoltuk oldaladat, írj egy levelet a support@extra.hu címre. Leveledbe feltétlenül írd bele a blokkolt felhasználó nevedet is.

Oldalad tartalmát a blokkolástól számított egy hónapig megőrizzük, tárhelyed nevét pedig a blokkolástól számtott legalább 6 hónapig megtartjuk.

A blokkolással kapcsolatos kérdésekre csak az oldal szerkesztőinek válaszolunk.

A szolgáltató főoldalának eléréséhez kattintson ide: extra.hu

vasárnap

Az Élet Igéje 2009. augusztus

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.” (Jn 13,1) [1]
Tudod, hol szerepel az Evangéliumban ez a mondat? János evangélista írja, mielőtt beszámolna arról, hogy Jézus megmosta tanítványai lábát és felkészült a szenvedésre.
Az övéi körében töltött utolsó órákban Jézus a maga teljességében és félre nem érthető módon fejezi ki szeretetét, melyet kezdettől fogva táplált irántuk.
Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”
A „mindvégig” szó azt jelenti: élete végéig, utolsó leheletéig. De a tökéletesség gondolata is ott rejlik benne. Arról szólnak ezek a szavak, hogy teljességgel, tökéletesen, mélységesen szerette őket, egészen a legvégsőkig.
A tanítványok a világban maradnak akkor is, amikor Jézus már megdicsőül. Egyedül fogják érezni magukat, sok megpróbáltatást kell majd kiállniuk. Jézus éppen ezek miatt a pillanatok miatt akarja, hogy biztosak legyenek a szeretetében.
Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”
Talán nem világlik ki ebből Krisztus életstílusa, az, ahogyan ő szeret? Megmossa tanítványai lábát. Szeretete olyan szolgálatra készteti, amit abban az időben kizárólag a rabszolgák végeztek. Jézus a kálvária tragédiájára készül, hogy a rendkívüli igéken, a csodákon és minden cselekedetén túl az életét is odaadja „övéinek” és mindenkinek. Szükségük volt rá, hiszen minden embernek leginkább arra van szüksége, hogy megszabaduljon a bűntől, azaz a haláltól, hogy beléphessen a mennyek országába. Békét és örömet kellett találniuk abban az Életben, amely soha nem ér véget.
Jézus halálra adta magát, elhagyottságában az Atya után kiáltott, míg végül azt mondhatta: „minden beteljesedett”.
„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”
Az isteni szeretet hűségét és a testvéri szeretet gyöngédségét tükrözik e szavak.
Mi keresztények is szerethetünk így, mert Krisztus bennünk él.
Mégsem azt akarom most mondani, hogy abban utánozd Jézust, ahogy meghalt másokért (amikor eljött az órája). Nem akarok olyan egyértelmű példákra hivatkozni, mint Kolbe atya, aki meghalt egy fogolytársa helyett, vagy Damián atya, aki leprás lett a leprásokkal, és meghalt velük és értük.
Lehet, hogy életed folyamán soha nem fogják azt kérni, hogy fizikailag is áldozd fel magad a testvéreidért. Azt viszont biztosan kéri Isten, hogy szeresd őket mindvégig, a végsőkig, egészen addig, hogy te is elmondhasd: „minden beteljesedett”.
Így tett a tizenegy éves Cetti egy olasz városban. Észrevette, hogy vele egyidős barátnője és osztálytársa, Giorgina mennyire szomorú. Próbálta vigasztalni, de sehogy sem sikerült. Mindent meg akart tenni érte, és megtudakolta bánatának okát. Giorginának meghalt az édesapja, anyja pedig a nagymamánál hagyta, mert egy másik férfivel élt. Cetti érezte, hogy nagy baj van, és segíteni akart.
Bár gyerek volt, megkérte barátnőjét, hogy beszélhessen a mamájával. Giorgina pedig arra kérte, hogy előbb menjenek el az édesapja sírjához. Cetti nagy szeretettel elkísérte őt a temetőbe, és hallotta, amint Giorgina sírva könyörög apjának, hogy jöjjön el érte és vigye magával.
Cetti szíve majd meghasadt. Nem messze tőlük egy romos kis templom állt. Beléptek. Csak egy tabernákulumot és egy feszületet találtak benne. Cetti megszólalt: „Látod, a világon minden elpusztul, de a feszület és a tabernákulum megmarad.”
„Igen, igazad van!” – válaszolta Giorgina, és letörölte könnyeit. Aztán Cetti kedvesen kézen fogta őt, és elkísérte édesanyjához. Alighogy odaértek, Cetti határozott hangon így szólt: „Tudom, nem rám tartozik, és ne tessék haragudni, mégis meg kell mondanom, hogy megfosztotta Giorginát az anyai szeretettől, pedig nagy szüksége lenne rá. Azt is meg kell mondanom, hogy nem fogja megtalálni a lelki békét, amíg magához nem veszi őt, és meg nem bánja, amit tett.”
Másnap az iskolában Cetti megint szeretettel vette körül Giorginát. De váratlan esemény történt: tanítás után egy autó jött a barátnőjéért. Az édesanyja vezette. Ettől kezdve mindig ez az autó jött érte, mert Giorgina újra az édesanyjával élt, aki végérvényesen szakított azzal a férfival.
Cetti kicsi, de hősies tettéről el lehet mondani, hogy abban „minden beteljesedett”. Mindent megtett, teljes mértékben, és sikerrel járt.
Gondolkozz csak el! Hányszor kezdtél törődni valakivel, aztán magára hagytad, és ezer kifogással elhallgattattad a lelkiismeretedet? Hányszor fogtál valamibe nagy lelkesen, aztán a nehézségek miatt félbe hagytad, mert úgy tűnt, hogy az erődet meghaladja?
Jézus ma erre tanít:
„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.”
Tégy így!
S ha majd egy nap Isten valóban az életedet fogja kérni, te sem fogsz bizonytalankodni. A vértanúk énekelve mentek a halálba. A legnagyobb dicsőség lesz a jutalmad, mert – ahogy Jézus mondta – „senkinek a világon nincs nagyobb szeretete annál, mint aki vérét ontja barátaiért.”
Chiara Lubich

[1] Az Élet Igéje, 1979. április
Megjelent: Chiara Lubich és más keresztények: Éljük az Igét, Budapest, 2008, 171-173. o.