szombat

Az Élet Igéje - 2010. január

Isten velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek” (vö. Jel 21,3)


A világ nagy részén január 18. és 25. között rendezik meg az imahetet a keresztények egységéért, egyes helyeken pedig pünkösdre teszik ezt az alkalmat.
Amint tudjuk, Chiara általában az adott hónap életigéjével fűzött magyarázatot az imahétre választott bibliai részhez.
Idén a kiválasztott bibliai mondat a következő: „Ti tanúi vagytok ezeknek” (Lk 24,48). Hogy ezt jobban meg tudjuk élni, Chiara alábbi igemagyarázatát ajánljuk, mint egy „sürgető felhívást” a keresztényekhez, hogy együtt tegyünk tanúságot a világ előtt Isten jelenlétéről.
„Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között!
Velük fog lakni,
és ők az Ő népe lesznek,
és maga Isten lesz velük.” (Jel 21,3)
Isten igéje ebben a hónapban megszólít bennünket: ha a népéhez akarunk tartozni, hagynunk kell, hogy Ő közöttünk éljen.
De hogyan lehetséges ez? Mit tegyünk, hogy már itt a földön megízleljük azt a végtelen örömet, amely Isten látásából fakad?
Pont ezt nyilatkoztatta ki Jézus, éppen ezért jött: részesíteni akart bennünket abban a szeretetben, amely az Atyához fűzi Őt, hogy mi is az Ő szeretet-életüket éljük.
Mi, keresztények már mostantól kezdve élhetjük ezt a mondatot, és Isten közöttünk lehet. Azonban – ahogy az egyházatyák is megerősítik – vannak bizonyos feltételei ennek. Nagy Szent Bazil szerint Isten akaratát kell követnünk; Aranyszájú Szent János szerint úgy kell szeretnünk, mint Jézus; Studita Szent Teodor a kölcsönös szeretetben látja ezt a feltételt; Origenész pedig azt mondja, hogy a gondolatok és az érzelmek egysége által juthatunk el a szív egységére, „mely jelenvalóvá teszi közöttünk Isten Fiát”*.
Jézus tanításából megtudjuk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy Isten közöttünk lakjon: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (vö. Jn 13,34) A kölcsönös szeretetben rejlik Isten jelenlétének a titka. „Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten” (1Jn 4,12), mert „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” – mondta Jézus (Mt 18,20).
Isten velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek”
Nem is olyan távoli, nem is olyan elérhetetlen tehát az a nap, amikor beteljesedik az Ószövetség valamennyi ígérete: „Köztük lesz lakásom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.” (Ez 37,27)
Mindez megvalósul Jézusban, aki nemcsak a történelem egy adott korszakában élt, hanem továbbra is jelen van azok között, akik a kölcsönös szeretet új törvénye szerint élnek, vagyis azon norma szerint, amely egy néppé teszi őket, az Isten népévé.
Ez az életige tehát sürgető felhívás, főként számunkra, keresztények számára, hogy szeretetünkkel tanúságot tegyünk Isten jelenlétéről: „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) Az így megélt új parancs a feltétele annak, hogy Jézus jelen legyen az emberek között.
Semmit sem tehetünk, ha nincs biztosítva ez a jelenlét, mert ez ad értelmet annak a természetfölötti testvériségnek, amelyet Jézus az egész emberiség javára hozott a földre.
Isten velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek”
Tartozzunk bár különböző egyházi közösségekhez, elsősorban ránk, keresztényekre vár a feladat, hogy bemutassuk a világnak az egyetlen népet sokféle nemzetből és kultúrából, nagyokból és kicsikből, betegekből és egészségesekből. Azt a népet, amelyről el lehet mondani ugyanazt, mint az első keresztényekről: „Nézd, mennyire szeretik egymást; készek az életüket adni egymásért.”
Erre a „csodára” vár az emberiség, hogy tudjon tovább remélni; ez szükséges az előrelépéshez az ökumené területén, hogy a keresztények teljes és látható egysége megvalósuljon.
Korunk „csodája” ez, jobban mondva Jézusé, aki ott lakik övéi között, ha egyek a szeretetben, és így
az egész emberiséget az egység felé vezetve képes megváltoztatni a világ folyását.
Chiara Lubich
Az Élet Igéje, 1999. január. Megjelent: Új Város, 1999. 1. szám
*Comment. In. Matth., XIII, 15, PG 13, 1131.

péntek

Ha az otthonunkat Isten szeretete és békessége tölti meg, az majdnem olyan, mintha a mennyben élnénk. Mindannyian tudjuk, hogy ez így van. És vágyunk arra, hogy ilyen legyen az otthonunk. Mégis, újra és újra megrövidítjük a családunkat. A kívülállóknak adjuk a legkedvesebb szavainkat és a legmegnyerőbb mosolyunkat. Gondolkodtál már azon, hogy miért van ez így? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. Szellemi értelemben a családod támadás alatt áll. Tudod, a családod nem csupán az egyik legértékesebb ajándékod, de ha összhangban vagytok, akkor az egyik legnagyobb erőforrásod is. Ha te ezt nem is tudod, a sátán akkor is tudja – és ellene van minden erejével. Egyszerű a haditerve. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy viszályt szítson az otthonodban. Felgerjeszti az önsajnálat és féltékenység érzését. Arra bátorít majd, hogy neheztelj, és keserűséget táplálj a másik iránt. És mindeközben a célja ugyanaz: megosztani a családodat, és romba dönteni az otthonodat. Amikor Isten népe összhangba kerül, akkor csodák történnek. Az egyetértésük olyan légkört teremt, amelyben Isten természetfeletti, csodatévő ereje szabadon árad! Ezért a sátán folyamatosan azzal kísért, hogy tönkre tegyük ezt a légkört, elrontsuk a dolgokat azzal, hogy haragban vagyunk egymással. Túl gyakran esünk áldozatul a csapdáinak egyszerűen azért, mert nem ismerjük fel, valójában milyen veszélyes a viszálykodás. Azonban ha figyelmesen belepillantunk Isten Igéjébe, megoldódik a probléma. A Jakab 3:16 így szól: „Ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van.” Határozd el most, hogy nem engeded az ördögnek megkaparintani a családodat. Inkább imádkozz értük, támogasd és szeresd őket. Hozd őket össze, így élvezhetitek a menny egy kis darabkáját a földön.
"íme, a királyság az égben van", akkor a madarak meg fognak előzni titeket az égben. Ha azt mondják nektek, hogy a tengerben van, akkor a halak meg fognak előzni titeket. Ám a
királyság bennetek és kívületek van. Ha megismeritek magatokat, akkor
megismertettek , és fölismeritek, hogy az élő Atyának a fiai vagytok. De ha nem
ismeritek meg magatokat, akkor szegénységben lesztek, és ti magatok lesztek a
szegénység.
(Lk 17,20-21)


Az emberi testben élő lélek eredményes fejlődésének iránya és feltételei


Az emberi testben élő lélek számára földi élete során nem az a legfontosabb, hogy mindent megtudjon önmagáról és a körülötte és a benne élő világról és minden benne felmerülő vagy részére feltett kérdésre érdemben válaszoljon (ami persze lehetetlen a jelen állapotában, helyhez kötöttségében), hanem az, hogy alkalmassá tegye önmagát arra, hogy felfogja, megértse az Istentől folyamatosan felé áradó tanitásokat útmutatásokat és szeretetet és ezek által képessé váljon önmaga jóirányú megváltoztatására, az Isten felé való törekvésének, közeledésének sikeres megvalósítására és az általa használt lelki és fizikai környezetének (világának) lakhatóbbá tételére .Lelki fejlődés

A lelki fejlődés megvalósítása lehetetlen a vallások változatlan tanaira, dogmáira épitetten, mert a vallások állandósítják követőikben a jellembeli, személyiségi hibákat. A lelki fejlődés csak és kizárólag az igaz Istennel való közvetlen, élő kapcsolatban valósítható meg, mert az igaz Isten felé nyitottá vált lélek képes fogadni az Istentől folyamatosan áradó szeretetet, tanitást és útmutatást.Az Isten által kiáramoltatott (transzcendentálisan szült) lelkekkel, testvéreinkkel való kapcsolat rendezését segítő magatartás (mosolygás)

Az Isten által kiáramoltatott (transzcendentálisan szült) lelkekkel, testvéreinkkel való kapcsolat rendezését sokban segítheti, ha hagyjuk, hogy a Jó Isten rajtunk keresztül mosolyogjon embertársainkra. A mosolyunk legyen olyan természetes, mint amikor kedves régi emlékeink között kalandozunk gondolatban vagy olyan, mint amikor cseperedő kicsi gyermekünk első lépéseit figyeljük.Az igaz szeretet törvénye

Aki érti az igaz szeretetet, amelyet az Isten igaz tanítványai gyakoroltak, azoknak már nem kell külön törvény a javak és az élet tiszteletére, védelmére, mert az igaz szeretet kizár minden alantas rontó szándékot, minden rossz tulajdonságból eredő galádságot.Szabad gondolat és szabad akarat

Amíg van szabad gondolatod, addig van szabad akaratod is!
Se hitre, se vallásra nincs szükségünk

Az igaz Isten megismeréséhez és szeretetéhez se hitre, se vallásra nincs szükségünk. Vallásra csak a hívő lelkek vámszedőinek van szükségük!!!Mi a legfontosabb lelki fejlődés során?

A lelki fejlődés során az a legfontosabb, hogy NE MÁSOKAT IGYEKEZZ MEGVÁLTOZTATNI, HANEM ÖNMAGADAT!!!Minden élő testvére egymásnak

Lélek szerint, minden ÉLŐ testvére egymásnak!Az Isten helyes szeretete

Az Isten helyes szeretete a jó cselekedetek kiterjesztése a világban.
Kinek fedi fel magát az Isten?

Az Isten csak annak felfedi magát, aki képes kiépiteni önmagában a jó tulajdonságokat és képes megszabadulni a rossz tulajdonságaitól.
Bárki is mondta: „A halogatás időrablás”, igaza volt. Folyton halasztgatunk; megígérjük magunknak, hogy jobban fogjuk csinálni. Légy őszinte: hányat tartottál meg a tavalyi elhatározásaidból? Ebben az évben csináld másképp! Okosan válassz célt! Más szóval a célod legyen: Konkrét: Kelj fel korábban, hogy Bibliát olvass és imádkozz munkába indulás előtt. Szánj időt a családodra! Tornázz! Étkezz helyesen! Törődj a testeddel, hiszen Isten temploma (1Korinthus 6:19-20)!

Szerény: ha egyszerre több dologba vágsz vele, az gyengíti a fókuszt, és nehezebb lesz kitartani mellette. Ha túl sokba fogsz bele, túl kevéssel fogsz végezni. Kezdd kicsiben, és úgy építs a sikereidre, hogy egyszerre csak egy dologgal foglalkozol.

Elérhető: Ne próbálj egy harapással lenyelni egy egész elefántot. A titok az apró lépésekben rejlik. Pál azt mondta: „egyet teszek” (Filippi 3:14). A célok megfogalmazása arról szóljon, hogy mit fogsz megtenni, ahelyett, hogy arról beszélnél, hogy mit nem. Például ahelyett, hogy azt mondanád: „Nem leszek olyan kritikus”, mondd azt: „Mindenkiben, akivel ma találkozni fogok, keresek valami jót” (Filippi 4:8).

Mérhető: Nem tudjuk kezelni azt, ami nem mérhető. Ha dokumentálod az előrehaladásodat (vagy annak a hiányát), az elszámoltathatóvá tesz, megmutatja, hogy milyen messzire jutottál, és mi az, amin még dolgoznod kell.

Időspecifikus: hetente vizsgáld felül a céljaidat (vagy akár naponta, ha nagyon küszködsz)! Így időben ki tudod küszöbölni a hibákat, és irányt tudsz váltani, ha szükséges. A Biblia azt mondja: „Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt!” (1Timóteus 4:15). Rajta, határozd el magad, kelj fel a kanapéról, és láss neki!