péntek

ÉLETIGE, 2001. AUGUSZTUS

"Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon." (Lk 12,49)
Az Ószövetségben a tûz egyrészt a próféták által közvetített Isten Igéjét szimbolizálja; másrészt az isteni ítéletre is utal, amellyel megtisztítja népét, miközben áthalad rajta.
Jézus szava is ilyen: építõ, ugyanakkor lerombol mindent, ami értéktelen, ami esendõ, ami hiábavaló, és csak az igazságot hagyja meg.
Keresztelõ Szent János ezt mondta Jézusról: "Õ majd Szentlélekben és tûzben fog benneteket megkeresztelni"1. Ezzel azt a keresztséget adta hírül, amely Pünkösdkor valósult meg elõször a Szentlélek kiáradásával és a lángnyelvek megjelenésével.2
Ez tehát Jézus küldetése: tûzbe borítani a földet, nekünk adni a megújító és megtisztító erejû Szentlelket.
"Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon."
Jézus nekünk ajándékozza a Szentlelket. És Õ hogyan fejti ki mûködését?
Úgy, hogy a szeretetet árasztja ki bennünk, amelyrõl azt akarja, hogy égve tartsuk a szívünkben.
És mi jellemzõ erre a szeretetre?
Az, hogy nem behatárolt és földi, hanem evangéliumi szeretet. Egyetemes, mint a Mennyei Atya szeretete, aki esõt és napot ad mindenkinek, jóknak és gonoszoknak egyaránt, az ellenségeskedõket is beleértve.3
Olyan ez a szeretet, amely nem vár el semmit másoktól, hanem mindig kezdeményez, elsõként szeret.
Olyan ez a szeretet, amely eggyé válik mindenkivel: együtt szenved, együtt örül, együtt aggódik, együtt remél a többiekkel. És ha kell, akkor konkrétan, tettekben jut kifejezésre, nemcsak érzelgõsségben és szavakban nyilvánul meg.
Olyan ez a szeretet, amely Krisztust szereti a testvérben, szavaira emlékezve: "Nekem tetted"4.
Az ilyen szeretet még a kölcsönösségre is törekszik, arra, hogy megvalósítsa másokkal együtt a kölcsönös szeretetet.
Ez az a szeretet, – mivel evangéliumi életünk látható és konkrét kifejezõdése – aláhúzza és hihetõvé teszi mondanivalónkat, mellyel aztán evangelizálnunk lehet, evangelizálnunk kell.
"Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon."

1 Lk 3,16
2 V.ö.: Apcsel 2,3
3 V.ö.: Mt 5,45
4 Mt 25,40

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése