péntek

ÉLETIGE 2002. AUGUSZTUS

"Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!" (Mt 14,27)
Tibériás tava - más néven a "Galileai-tenger" - 21 km hosszú és 12 km széles. Amikor Bekaa völgye felõl hevesen fúj a szél, a tó félelmetessé válik még a gyakorlottan navigáló halászok számára is. Azon az éjszakán Jézus tanítványai valóban féltek: magasba csaptak a hullámok és erõs ellenszél fújt. Alig tudták uralni a bárkát.
Ekkor váratlan esemény történt: Jézus, aki egyedül maradt a szárazföldön, hogy imádkozzék, hirtelen megjelent a vízen. A háborgó tenger miatt már amúgy is félelemmel telt tanítványok rémülten kiáltozni kezdtek, azt gondolva, hogy kísértetet látnak. Nem lehet, hogy Jézus az, akit maguk elõtt láttak, hiszen Jób könyvében írva van, hogy egyedül Isten képes vízen járni1. Jézus erre megszólalt: "Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!" Beszállt a csónakba, mire a tenger lecsendesedett. A tanítványok, azon túl, hogy ismét eltöltötte õket a béke, elõször ismerték el õt, mint "Isten fiát": "Te valóban Isten fia vagy!"2 - mondták neki.
"Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!"
Az a széltõl hányódó és hullámokkal küzdõ csónak minden idõk Egyházának a szimbólumává vált. Minden életútját járó keresztény számára elõbb vagy utóbb elérkezik a félelem pillanata. Talán veled is elõfordult már, hogy vihar dúlt a szívedben. Esetleg azt érezted, hogy a szembeszél pont az ellenkezõ irányba visz, mint amerre menni szeretnél; vagy attól féltél, hogy a te, vagy a családod élete hajótörést szenved.
Ki kerülheti el a próbatételeket, mely bukás vagy szegénység, depreszszió, kétely vagy kísértés formájában jelentkezik? Sokszor a mellettünk lévõk fájdalma miatt szenvedünk: a fiunk képtelen megtalálni a saját útját, vagy kábítószeres lett; férjünk alkoholista vagy munkanélküli, a számunkra kedves személyek külön élnek vagy elváltak, szüleink idõsek és betegek… Félelemmel tölt el bennünket a minket körülvevõ, háborúkkal, erõszakkal, igazságtalansággal teli materialista és individualista társadalom… Látva ezt a helyzetet kételyünk támadhat: Hova lett Isten szeretete? Minden csupán hiú ábránd és képzelgés volt?
Nincs annál szörnyûbb, mint egyedül érezni magunkat a megpróbáltatás idején. Minden szenvedés elviselhetetlenné válik, ha senkivel sem tudjuk megosztani fájdalmunkat, amikor nincs senki, aki segíteni tudna a nehéz helyzetek megoldásában. Jézus jól tudja mindezt, ezért tûnik fel a viharos tengeren, mellénk szegõdik, és újból elismétli:
"Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!"
Mintha azt mondaná:
"A félelmedben én vagyok jelen: amikor a kereszten elhagyatottságomban felkiáltottam, rajtam is úrrá lett a félelem, hogy az Atya elhagyott engem. Elbátortalanodásodban én vagyok jelen: a keresztre szögezve nekem is az volt az érzésem, hogy hiányzik az Atya vigasza. Irányvesztett vagy? Én is az voltam, amikor "miért"-et kiáltottam. Ugyanúgy, sõt még nálad is jobban magányosnak, bizonytalannak, megsebzettnek éreztem magam… Az emberi gyarlóság fájdalmát éreztem magamon…"
Jézus valóban behatolt minden fájdalomba, magára vett minden megpróbáltatást, azonosult mindannyiunkkal. Õ van jelen minden mögött, ami fáj, ami félelemmel tölt el.
Minden fájdalmas és szörnyû helyzet az Õ arca. Õ a Szeretet, és a félelmet szeretettel lehet elûzni.
Minden alkalommal, amikor valami bánt, amikor agyonnyom egy fájdalmas helyzet, ismerjük fel azt a mögötte elrejtõzõ igaz valóságot, hogy Jézus kopogtat az életünkben, Õ mutatkozik meg nekünk sokféle arcainak egyikével. Nevezzük a nevén: Te vagy az, kétség-elhagyott Jézus; Te vagy az, elárult-elhagyott Jézus; Te vagy az, betegség-elhagyott Jézus. Engedjük, hogy beszálljon a bárkánkba, fogadjuk be, hagyjuk, hogy behatoljon az életünkbe! Aztán folytassuk az életünket, vessük bele magunkat a felebarát iránti szeretetbe, ahogyan azt Isten akarja tõlünk! Fel fogjuk fedezni, hogy Jézus mindig Szeretet. Így mi is, mint a tanítványok, mondhatjuk neki: "Te valóban Isten fia vagy!"
Amikor átöleljük Õt, visszatér a békénk, megvigasztalódunk, bátrak leszünk, kiegyensúlyozottak, egészségesek, és miénk lesz a gyõzelem. Õ lesz mindennek a magyarázata és a megoldása.
Chiara Lubich

1 v.ö.: Jób 9,8
2 Mt 14,33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése