szombat

Az Élet Igéje, 2008. augusztus

„A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos.” (Lk 11,34)
Ahány felebarátoddal csak találkozol a nap folyamán, reggeltől estig, mindegyikben Jézust lásd!
Ha tekinteted egyszerű, akkor Isten néz rajta keresztül. Isten pedig Szeretet, és a szeretet eggyé akar tenni úgy, hogy meghódítja a másikat.
Hányan vannak olyanok, akik – teljesen hibásan – azért néznek az emberekre és a dolgokra, hogy birtokolják őket! Tekintetük önzés vagy irigység vagy bármi más, de mindenképpen bűn. Vagy pedig önmagukba néznek, hogy birtokolják saját magukat, saját lelküket, és tekintetük fénytelen, mert unottságot és zavart tükröz.
A lélek, mivel Isten képmására lett teremtve, szeretet, a magába forduló szeretet pedig olyan, mint a láng, mely elalszik, hogyha nem táplálják.
Nézz kívül önmagadon! Ne magadba, ne a dolgokra, ne a teremtményekre nézz, hanem a rajtad kívül levő Istenre, hogy egyesülhess Vele!
Ő jelen van minden élő lélek mélyén, a halott lélek pedig tabernákulum, mely Istent várja, aki élettel és örömmel tölti el.
Nézz hát minden testvérre szeretettel! Szeretni pedig annyit jelent, mint ajándékozni. De az ajándék viszonzásra ösztönöz: téged is viszont fognak szeretni.
A szeretet tehát azt jelenti, hogy szeretünk, és bennünket is szeretnek, ugyanúgy, mint a Szentháromságban.
És a benned élő Isten el fogja rabolni a szíveket, életre fogja kelteni bennük a Szentháromságot, amely talán kihunyt, de a kegyelem által itt lakozik lelkünk mélyén.
Hiába van bevezetve az áram egy helyiségbe, addig nem gyullad ki a fény, amíg a két pólus nem érintkezik.
Ilyen Isten élete is bennünk: közre kell adnunk, hogy körbejárjon, és kisugározzon körülöttünk, hogy tanúságot tegyen Krisztusról. Ő az, aki a testvért a testvérrel, az eget a földdel összekapcsolja.
Nézz tehát minden testvérre úgy, hogy ajándékozod magad neki! Ezzel Jézusnak ajándékozod magad, és ő is ajándékozni fogja magát neked. Ez a szeretet törvénye: „Adjatok és adnak majd nektek is.” (Lk 6,38)
Jézus iránti szeretetből hagyd, hogy testvéred birtokba vegyen, hogy egy másik Eucharisztiaként „megegyen”; állj teljesen az ő szolgálatába! Ezzel Istent szolgálod, testvéred pedig hozzád fog jönni, és szeretni fog téged. És a testvéri szeretetben teljesül mindaz, amit Isten vár tőlünk, a parancs, mely így szól: „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!” (Jn 13,34)
A szeretet Tűz, mely átjárja, és tökéletesen eggyé olvasztja a szíveket.
Önmagadban ekkor már nem magadat találod, és nem is a testvért, hanem a Szeretetet találod ott, a benned élő Istent.
A Szeretet pedig kilép, hogy újabb testvéreket szeressen. Mivel egyszerű a tekintete, önmagát találja meg bennük, és mindnyájan egyek lesznek.
Körülötted is növekedni fog a közösség, mint Jézus körül: tizenketten, hetvenketten, majd több ezren lesznek…
Az evangélium vonzza és ragadja magával őket, mert lenyűgöző, mivel Szeretetbe öltözött Fény.
Aztán esetleg kereszten végzed, mert nem lehetsz nagyobb a Mesternél, de azért fogsz meghalni, aki keresztre feszít, így a szereteté lesz a végső győzelem.
Az éltető nedű pedig – melyet a szeretet a szívekbe árasztott – nem apad ki soha.
Gyümölcsöt hoz – mivel megtermékenyít –, az öröm és a béke gyümölcsét, és megnyitja a Mennyet.
Isten dicsősége egyre nagyobb lesz.
Te azonban itt a földön légy tökéletes Szeretet!
Chiara Lubich

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése