szombat

2001. április 6. - Elsőpéntek

Szűzanya:
Drága engesztelő gyermekeim!
Jöjjetek velem, hogy együtt járjuk Jézus fájdalmas keresztútját és a ti saját keresztutatokat is.

I. Az igazságot kutatva ítéli el Pilátus az Igazságot. A Sátán a nagy Vakító, aki mindent elkövet azért, hogy az ember ne ismerje föl az Igazságot, mert elvakítja hamis fényével.
 - Keressétek és kövessétek az igazi fényt, a világosságot, az igazságot.

II. Isteni Szent Fiam keresztjét hordozva indul utolsó útjának.
 - Ha Isten követségében jártok, szükséges, hogy nap mint nap fölvegyétek mindennapi apró keresztjeiteket, s azt imádságos, engesztelő lélekkel, alázattal, türelemmel, szeretettel hordozzátok.

III. Az első eleséskor a szeretet ad erőt az újra kezdéshez, a tovább menetelhez.
 - Ha bűnbe estetek is, én, mint az Irgalom Édesanyja féltő szeretettel és anyai gondoskodással bőségesen árasztom rátok Szeretetlángomat, hogy általa a Sátán megvakulva tehetetlenné váljék, és így képesek legyetek fölkelni bűneitekből.

IV. Szent Fiamnak a velem való találkozása egyben öröm és fájdalom. Öröm, hogy tekintetünk találkozhat, szívünk új erőre kap, de a megkínzott test szenvedése nyomja rá e fájdalmas találkozásra a bélyegét.
 - Ha bánatban, örömben, jó vagy balsorsban hozzám fordultok, Szeplőtlen Szívemhez menekültök, akkor valóban meg fogjátok tapasztalni, hogy bevehetetlen sziklavár vagyok és mindig biztos menedéketek.

V. Simont kényszeríttették, hogy Jézusom keresztjét vigye.
 - Sokszor a körülmények, adottságok� kényszerítenek a kereszt hordozására, de ha engeditek, hogy Jézus Szent Szívének dobogása hasson rátok, akkor fokozatosan megtanuljátok készséges lélekkel hordozni keresztjeiteket. Meghívlak benneteket, hogy segítőtársaim legyetek a lelkek megmentésében.

VI. Veronika szeretet-szolgálatát készségesen fogadta Szent Fiam, sőt isteni képmásával ajándékozta meg őt.
 - Szeplőtelen Szívemhez vonzalak benneteket, hogy anyai szeretettel kialakítsam bennetek isteni Fiam képmását. Mindig legyetek készségesek a tapintatos szeretet-szolgálatra mások iránt, sőt ne csak azok iránt, akik titeket is szeretnek, hanem mindenkihez szeretettel viszonyuljatok!

VII. Jézus másodszori elesése biztatás mindenki számára, hogy lehetséges a fölállás, hogy szükséges az újrakezdés, a továbbhaladás.
 - Soha ne adjátok fel a küzdelmet, mindig van remény!

VIII. Ó, ha alázattal tudnátok megsiratni saját bűneiteket és másokét is. Ez az engesztelés lényege.

IX. A kegyelem fölsegíti a botladozót, de fontos, hogy akarjatok is fölkelni a bűnből és elhagyni rossz szokásaitokat.

X. Isten tervét és szent akaratát csúfolja meg az ember tisztátalan gondolataival, cselekedeteivel.
Isten saját testében kiengesztelte az erkölcstelenség bűneit, de követőket keres.

XI. Naponta kell keresztre feszítenetek önmagatokat, önző kívánságaitokkal együtt, hogy valóban Krisztus hiteles követői lehessetek.

XII. Az önmegtagadás, a lemondás, a böjt, mind-mind egy kis meghalás önmagatoknak, önző éneteknek.

XIII. Ha lemondotok önző énetekről Isten szent akaratáért, meg fogjátok tapasztalni, hogy anyai szeretettel veszlek ölembe benneteket is.

XIV. Isten akarata, hogy Krisztussal együtt eltemetkezzetek, hogy egykor majd feltámadásának dicsőségéből is részesülhessetek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése