kedd

ÉLETIGE 2001. ÁPRILIS

"Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján" (Kol 3,1)
Szent Pál a Kolosszeiekhez intézett levelében arról ír, hogy létezik egy olyan világ, melyben az igazi szeretet, a teljes közösség, az igazság, a béke, a szentség és az öröm uralkodik; egy olyan világ, ahová a bûn és a korrupció nem tud behatolni többé; olyan világ, ahol az Atya akarata tökéletesen beteljesedett. Jézus ebben az országban lakik és ezt számunkra is megnyitotta feltámadásával, miután kiállta a szenvedés kemény próbáját.
Mi nemcsak hogy meghívást kaptunk Krisztus országába, hanem a keresztség által hozzá is tartozunk már mostantól fogva.
Pál azonban nagyon jól tudja, hogy annak ellenére, hogy megkeresztelkedtünk és Krisztussal feltámadtunk, ezer veszély és kísértés leselkedik ránk, mivel ebben a világban élünk. Például sokmindenhez ragaszkodhatunk, ha nem Istenben és az Õ tanításában gyökerezünk. Ragaszkodhatunk tárgyakhoz, teremtményekhez, önmagunkhoz: az ötleteinkhez, az egészségünkhöz, az idõnkhöz, a pihenéshez, a tanuláshoz, a rokonokhoz, a vigasztalásokhoz, a megelégedéshez… Bármihez, ami nem Isten, és ami miatt Õ nem foglalhatja el szívünkben az elsõ helyet.
Ezért buzdít minket Pál:
"Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján"
És mi az, "ami odafönt van"? Azok az értékek, amelyeket Jézus a földre hozott, és amelyek követõit megkülönböztetik másoktól: a szeretet, az egyetértés, a béke, a megbocsátás, a tisztesség, a tisztaság, a becsületesség, az igazság, stb.
Ezek azok az erények, gazdagságok, melyeket az Evangélium felkínál. A keresztény, aki feltámadt Krisztussal, ezek által és ezekkel marad hûséges hivatásához.
Ezekkel védheti meg magát a világ hatásaitól, a test kívánságaitól, az ördögtõl.
De mit jelent a mindennapokban "azt keresni, ami odafönt van"? Hogyan élhetünk az égben lehorgonyzott szívvel, miközben a világban vagyunk?
Úgy, hogy hagyjuk, hogy Jézus gondolatai és érzései vezessenek bennünket, akinek belsõ figyelme mindig az Atya felé irányult, és akinek az élete minden pillanatban az Ég törvényét, a szeretet törvényét tükrözte vissza.
"Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján"
Ebben a hónapban, amikor a Húsvétot ünnepeljük a szeretet mûvészetének gyakorlása segít bennünket abban, hogy jobban éljük az Igét minden cselekedetünkben, mely által értékessé és termékennyé válnak tetteink
Azokkal például, akik mellettünk vannak, próbáljunk meg úgy viselkedni, ahogyan szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek, és "váljunk eggyé" velük, magunkra véve mindenki fájdalmát és örömét.
Ne várjuk meg, hogy mások tegyék meg az elsõ lépést felénk, amikor a családi egyetértés vagy környezetünk harmóniája forog kockán. Legyünk mi a kezdeményezõk.
Mivel ez emberileg nem könnyû, sõt, néha lehetetlennek tûnik, szükségünk lesz arra, hogy tekintetünket a magasba emeljük, és kérjük a Feltámadottól azt a segítséget, amelyet nem vonhat meg tõlünk.
Szem elõtt tartva így "ami odafönt van", hogy aztán megéljük azt itt a földön, a Mennyek Országát vihetjük életünknek arra a kisebb vagy nagyobb területére, melyet az Úr ránk bízott.
Chiara Lubich

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése