Mit ír vajon a Biblia a kitartásról? A Biblia a "kitartás" kifejezésre a régebbi "állhatatos" szót is használja.

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."
Jakab apostol levele 1:12

"De aki mindvégig kitart, az üdvözül."
Máté evangéliuma 24:13

"A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak."
Rómaiakhoz írt levél 12:12

"Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban."
Apostolok cselekedetei 2:42

"Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni."
Kolossébeliekhez írt levél 4:2

"Azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és hallhatatlanságra, örök életet ad."
Rómaiakhoz írt levél 2:7

"Az Úr pedig irányítsa sziveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára."
Thesszalonikaiakhoz írt második levél 3:5
"De aki mindvégig kitart, az üdvözül."
Máté evangéliuma 24:13