szombat

2001. március 23.

Keresztút:

Jézus:
I. Ma is elítél Engem a világ, mert nem ismer, de nem is akarja igazán megismerni az igazságot.
 - Legalább ti szeressetek, s ti engeszteljetek szeretetből.

II. A világ minden bűnét vettem magamra - a kereszt így az engesztelés eszközévé vált.
 - Készséges lélekkel, türelemmel fogadjátok életetek különféle keresztjeit.

III. A kereszt szörnyű terhe a földre sújt le, de a szeretet és a belőle fakadó engedelmesség segít fölkelni.

IV. Édesanyámmal való találkozásom újabb erőt ad, de egyben szerető, fájdalmas Szíve szenvedése Nekem is fájdalmat okoz.
 - Vegyétek észre, hogy égi Édesanyátok veletek, mellettetek van jó és rossz sorsotokban, örömötökben, de főleg fájdalmaitokban.

V. Simon segítségét szívesen fogadtam, úgy, mint mindenkiét.
 - Akarjatok szeretettel segíteni másoknak, s ezzel Nekem is segítetek.

VI. Veronika segítőkész jóakarata jóleső vigasz volt Szívemnek, ezért jutalmaztam meg arcom képmásával őt.
 - A legkisebb jócselekedet is fel van jegyezve a mennyben, és örök értékű jutalmat kaptok egykor érte. Minél több jót tegyetek embertársaitokkal.

VII. A keresztet hordozva másodszer is elestem, de fölkeltem, hogy ti is mindig erőt merítsetek a bűnből való fölkeléshez.
 - A szeretet mindig új erőt ad az újrakezdéshez, a bűnből való fölkeléshez.

VIII. Ne miattam sírjatok, mert ha így tesznek a zöldellő fával, mi lesz a sorsa az elszáradtnak�?
 - Szükséges, hogy ne csupán saját bűneitek miatt engeszteljetek, hanem mások bűnei miatt is. S mindezt szeretetből tegyétek.

IX. Végső erőfeszítésemmel harmadszor is fölkelek.
 A szeretet és a szeretetből fakadó Isten iránti engedelmesség tesz képessé a végső állhatatosságra.

X. Isteni szentségem, tisztaságom számára különösen is fájdalmas volt, hogy megfosztottak ruháimtól.
 - Minden engesztelés lényege a szeretetből fakadó engedelmesség.

XI. A keresztre feszítésben teljesedett be az Atya iránti engedelmességem. Ez a végsőkig menő szeretetem megnyilvánulása.

XII. A halál az engedetlenségnek, a bűn elkövetésének a szomorú következménye, ezért csak az Atya iránti tökéletes engedelmesség engesztelhette ki Isten igazságosságát.

XIII. Édesanyám mindenben egészen egy lett Velem, így a fájdalomban, a szenvedésben is. Lelkileg ugyanazt szenvedte végig, mint Én.

XIV. A temetés, a gyász mindig fájdalommal jár, de könnyebb azt elviselni, ha a Húsvét hajnala, mint remény él az emberben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése