hétfő

GYERMEKEK MISSZIÓS KERESZTÚTJABEVEZETÉS

Vezető: Kísérjük végig Jézust a Keresztúton. Gondolkodjunk el szenvedésén, és azon, hogy ennek a szenvedésnek öröm és új élet lett a vége.

Mind: Jézus, aki súlyos keresztedet hordoztad, egyesítsd a mi nagyböjti áldozatainkat  a te áldozatoddal a Kereszt útján. Légy velünk, amikor arról elmélkedünk, mit jelentenek az egyes állomások számunkra és minden gyermek számára szerte a világon.ELSŐ ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Sok gyermek él háború-szaggatta területen és arra vannak ítélve, hogy együtt éljenek a körülöttünk lévő erőszakkal és a halállal. Ezek a gyermekek ártatlanok, ugyanúgy, ahogy Jézus is ártatlan volt.

Mind: Jézus ártatlan volt, mégis halálra ítélték. Segítsd a gyerekeket, akik nap mint nap megpróbálnak elrejtőzni a háború elől. Szereteteddel ismertesd meg velük a békét. Segíts minket is, akik békében élünk, hogy több szeretetet és békét sugározzunk családjainkban és barátaink közt.MÁSODIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST KÉNYSZERÍTIK, HOGY VIGYE A KERESZTET

A gyermekek sok mindentől szenvednek a mi hazánkban is és távoli országokban is. Jézus minden gyereket szeret, és azt akarja, hogy minden gyerek szeresse egymást. Azt akarja, hogy ismerjük meg egymást, így tudjuk szeretni és segíteni azokat, akik szenvednek és „nagy kereszteket hordoznak”. Jézus velük együtt szenved.

Mind: Szenvedő Jézus, figyelmeztess bennünket a körülöttünk lévő világban található fájdalmakra. Segíts, hogy nagylelkű tagjai legyünk a Szent Gyermekség Művének, hogy segíthessünk, hogy az emberek szenvedése örömre változzon.HARMADIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL

A missziós országokban élő gyerekek néha nem tudják elviselni szenvedéseiket. Sírnak, mert éhesek, fáznak és magányosak. Sok gyermeknek nem jut gyógyszer, amikor beteg. Nem tudnak gondoskodni magukról. Gyakran senki sincs, aki segítene nekik felkelni, amikor „elesnek”, mint Jézus

Mind: Jézus, a Te kereszteddel együtt, közösen erősebbek vagyunk és könnyebb a terhünk, mint sok más gyereknek a világon. A Te szereteted erejével tudunk adni másoknak is erőnkből, és tudunk segíteni azoknak a fiataloknak, akik elesnek az éhségtől és a betegségtől


NEGYEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK

Vannak gyerekek, akik elvesztették az édesanyjukat. Senki sem mutatja meg nekik, hogyan kell Jézus útján járni. Mária, Jézus anyja. minden gyermek anyja és tanítója. Ő a legjobb példa arra, mit jelent valóban kereszténynek lenni.

Mind: Jézus, Isten fia, köszönjük, hogy a Te édesanyád a mi édesanyánk is lehet. Segíts minket, hogy mind jobban hasonlítsunk Máriára, amikor a Szent Gyermekség Művében, mint missziós gyerekek gondoskodunk a többi gyerekről.ÖTÖDIK ÁLLOMÁS

Vezető: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET

Amikor a gyerekek fáradtak, éhesek, betegek, vagy össze vannak zavarodva, barátokra van szükségük, akik segítenek nekik. Jézus hálás volt, amikor barátai segítséget nyújtottak neki.

Mind: Jézus, gyenge voltál, amikor azon a hosszú úton a Golgotára vitted a keresztedet. Taníts meg, hogy hálásak legyünk, amikor a barátaink segítenek nekünk. Nyisd meg szívünket, hogy nagylelkűek és segítőkészek legyünk, amikor szűkölködőket látunk.HATODIK ÁLLOMÁS

Vezető: VERONIKA MEGTÖRLI JÉZUS ARCÁT

Néha megijedünk, amikor szenvedő emberrel találkozunk. Veronika bizonyára ijesztőnek találta Jézust, akinek arcát vér és szenny borította. De Veronika nem félt. Megértette, hogy Jézusnak fájdalmai közepette szüksége volt arra, hogy tudja: van valaki, aki szereti és gondoskodik róla.

Mind: Jézus, Te, aki szelíd és kedves vagy, segíts, hogy olyanok legyünk, mint Veronika. Add, hogy erősek legyünk és ne féljünk attól, hogy segítsünk a szenvedő embereknek. Segíts minket, hogy nagylelkűek legyünk és szeretetünk „kendőjével” megtöröljük annak a gyereknek az arcát, akinek ma ránk van szüksége.HETEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZT ALATT

Gyerekek milliói fáznak és éheznek. Sokan közülük nem tudnak futni, de még járni sem, mert olyan gyengék. Sokuk nem tud játszani vagy tanulni. Ezeknek a gyerekeknek sokféle gondoskodásra van szüksége: orvosságra, élelemre, vagy arra, hogy jó iskolába járhassanak.

Mind: Jézus, szerető testvérünk, tápláld lelkünket szereteteddel. Taníts meg minket, hogy nagyböjti lemondásainkban nagylelkűek legyünk, és így vegyünk át más országban élő gyerekek gondjainak terhéből.


NYOLCADIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS TALÁLKOZIK A JERUZSÁLEMI ASSZONYOKKAL

Jézus azt mondta a jeruzsálemi asszonyoknak, hogy inkább saját gyermekeikért aggódjanak, ne Őérte. A világon sok anya aggódik gyermekei jövője miatt. Lesz-e elég ennivalójuk? Tudnak majd iskolába járni? Lesz-e háború? Nagyon aggódnak gyermekeik sorsa miatt.

Mind: Jézus, Te szeretsz minden gyereket. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni a szenvedő gyerekek szüleinek, hogy van remény. Rajtunk, missziós gyerekeken keresztül add meg minden gyereknek a benned való új élet reményét.KILENCEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT ALATT

Világunkban sok gyerek él otthon nélkül. Sokan közülük nem tudnak hol aludni éjjel. Néha amikor Jézus az embereknek Istenről tanított, nem volt hely, ahová fejét lehajtsa.

Mind: Jézus, add, hogy vígasztaló szereteted menedékhely legyen a hajléktalanok számára. Rajtunk keresztül mutasd meg nekik a Te szeretetedet. Most mi vagyunk a Te kezed és lábad a világban.TIZEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Amikor Jézust megfosztották ruháitól, úgy érezhette magát, mint a menekült gyerekek a háborús országokban, akiket megfosztanak mindenüktől: családjuktól, otthonuktól, élelemtől, ruhától.

Mind: Jézus, te feláldoztál mindent mindegyikünkért. Segíts minket, hogy ne vágyjunk többre, mint amennyire szükségünk van. Nyisd fel szemünket, hogy megbecsüljük, amink van. Segíts áldozatot hozni és javainkat megosztani másokkal.TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST A KERESZTRE SZEGEZIK

A kereszten Jézus nem tudott mozogni. Ma sok országban élnek gyerekek, akik nem tudnak Jézusról és az Ő szeretetéről tanulni.

Mind: Jézus, amikor találkozunk a szentmisében, gondolni fogunk azokra, akik még nem szabadok. Örülünk, hogy mi szabadon dícsőíthetünk és hirdethetünk Téged. Imádkozunk, hogy egy napon minden gyerek megismerhesse ezt a szabadságot általad, a mi legnagyobb barátunk által.TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

Jézus engedelmes volt Istennek, Atyjának, még akkor is, amikor az azt jelentette, hogy meg kell halnia a kereszten. Ha mi is engedelmesek vagyunk, és Jézust utánozzuk mindenben, akkor megmutatjuk, hogy úgy akarunk élni és halni, mint Ő, az Isten szeretett Fia. Egy napon majd látni akarjuk az Atyát és a Fiút a mennyben!

Mind: Jézus, akit értünk a keresztre feszítettek, segíts, hogy engedelmesek legyünk mennyei Atyánknak mindenben, amit kér tőlünk.TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS TESTÉT  LEVESZIK A KERESZTRŐL

Mind: Az Atya nevében, aki elküldte nekünk Jézust; és a Fiú nevében, aki az életét adta értünk; és a Szentlélek nevében, aki eltölt minket a szeretettel, mondjunk egy külön hálaadó imát mindazért a szeretetért, amelyet Isten adott nekünk, hogy másokkal megosszuk. (rövid csend)
TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST TESTÉT A SÍRBA HELYEZIK

Sok gyermek csendben szenved. Sokszor nem is látjuk, mennyire fáj neki. Jézus is néma volt a sírban. Barátai nem láthatták Őt.

Mind: Jézus, valamikor némán rejtőztél a sírban. Segíteni akarunk azoknak a gyerekeknek, akik csendben szenvednek. Szereteted által segíts bennünket, hogy nagylelkűek legyünk ebben a nagyböjtben, hogy sok gyerek megtudhassa, hogy meghallottuk néma segélykiáltásukat.TIZENÖTÖDIK ÁLLOMÁS

Mind: Utunk nem ér véget a sírnál. Győzelem és dicsőség a vége. Várjuk a húsvéti új életet, és a reményt, hogy Jézus szabadító ereje újból eljut minden gyerekhez szerte a világon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése