csütörtök

Keresztút

 

 

Elítélik

A magunk mögött hagyott évszázad a keresztények üldözésének az évszázada volt. Az igazak és az ártalmatlanok üldözésének a százada. Az elhurcoltak lefüggönyözött autóban elvittek, az ítélet nélkül fogva tartottak százezreinek szenvedése. A jogtalanság. A törvények sárba tiprása. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Vállára veszi

A kórházi ágyak csendje. A betegszobák csendje. Az ápolásra szorulókat körülvevő szürke lámpafény. A bennük derengő remény és a ki nem alvó öröm. Ők vállalják a szenvedést. Vállalják a keresztet, de nem egyedül, hanem Krisztussal együtt. Hordozzák érted, értem. Engesztelésül. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Első elesés

Keresztet hordozni – egy sors. Elesni alatta – egy bűn. Felállni – egy titok. Továbbmenni maga a kegyelem. Egy nép, egy nemzet is megkapja a lehetőséget, hogy elkövesse újból és újból a bűnöket. És megkapja a lehetőséget, hogy felálljon, és újrakezdje. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Édesanyjával találkozik

Tiszteld apádat és anyádat! Tiszteld azokat, akik kezéből és szeretetéből az élet ajándékát kaptad. Tiszteld őket akkor is, amikor csak készülnek az élet átadására. Tiszteld őket akkor is, amikor már csak a te tiszteletedre számíthatnak. Tiszteljük együtt azokat az édesanyákat, akik önmagukat adták értünk. Szívesen találkozunk velük. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Cirenei Simon

Nem vagyunk egyedül. Nem élhetünk egyedül. Hinni, élni és szeretni csak közösen lehet. A másik ember mindig csak Te és soha sem Az. A közösségben tapasztalom meg, mit jelent embernek lenni. Rám szorulnak, és én is rászorulok a másikra. Egymásért élünk. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Veronika

Arcának lenyomatával ajándékozza meg az asszonyt. Arcának lenyomatát adja mindannyiunknak. A lelkemben viselem ezt a lenyomatot. Mélyen belevésve. Ez a lenyomat ezer és ezer színű. Minden ember lelkében, életében Krisztusnak az arca van. A jóságnak, a szolgáló szeretetnek, a türelemnek a lenyomata. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Második elesés

Családjaink mennyi útvesztőn keresztül élik mindennapjaikat. Értékvesztés, bizonytalanság, bizonyítási vágy, az anyagiak. Megannyi feszültség. Megannyi lehetőség a botlásra, a zsákutcára. Egymást is hordozzuk. Egymás mellé állunk és nem hagyjuk magára a porba zuhanót. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Síró asszonyok

Asszonyok az élet titkának hordozói. Egy asszony által lép a bűn a világba, és egy asszony Fia oldja fel a bűn átkát. Minden gyalázat és undokság képes az asszonyt körülvenni. Minden szent, igaz és tiszta dolog képes az asszonyon keresztül jönni. Óvni, tisztelni, védeni a nő méltóságát, mert az élet méltósága kötődik hozzá. A fiatal asszony szerelmes könnye, a szülő anya fájdalomtól meggyötört könnyei, az édesanya aggódó könnycseppjei egyesülnek itt. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Harmadik elesés

Folytatni a szeretetben meghozott döntést, járni az így elkezdett utat, ez maga a hűség. Hűség a házastárshoz, akkor is, ha mást ordít a világ. Hűség a családhoz akkor is, ha volna más, kényelmesebb megoldás. Hűség a nemzethez, hűség a hazához akkor is, ha odakint csillogóbbak a fények és nagyobb szelet kenyér ígérete vár. A hűségben kiderül, hogy nem csak én kaptam, hanem számíthattak rám. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Megfosztják ruháitól

A látható ruha elvételén túl már csak az emberi méltóság elrablása súlyosabb. Elrabolni az idejét, elvenni a pénzét, a tehetségét, elszakítani a hagyományaitól. Egy népet megfosztani kultúrájától és nagyjai megismerésétől. A ruhátlan testnél már csak a ruhátlan lélek és a szellemtelen értelem gyalázatosabb. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Keresztre szegezik

A katonáknak munka, a csőcseléknek szórakozás, Jézusnak a halál állomása. A mozdulatlanságában biztos ponttá válik. Új értelmet ad a munkának, mert megváltja azt. Új értelmet ad a szórakozásnak, mert megváltja azt is. Az örök igazság biztos pontjából új értelmet ad minden emberi kapcsolatnak és új értelmet nyer Isten és ember közötti kapcsolat is. A szegek sebhelyei jelölik ki ezeket a biztos pontokat. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Meghal a kereszten

Ha majd felmagasztalnak a kereszten, mindent magamhoz vonzok. A kereszt nem díszítés szobám falán, hanem a szeretet nagy drámájának a jele. A megszégyenülés, kiszolgáltatottság végére nem kerül pont, mert győzelem a vége. Az ember és az ember közötti feszültséget Jézus öleli át. Az Isten és az ember közötti áthidalhatatlannak látszó szakadékot az Ő személye köti össze. Ave crux unica spes! Üdvözlégy kereszt egyetlen remény! Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Keresztlevétel

A szenvedő asszony karjaiban tartja Fiát. A szenvedő ember nincs egyedül. Még a halálban sem. A gyermek kezét fogva kíséri el szüleit a halálba. A baleseti halál hírére a fájdalom és értetlenség mar a házastársba. A szülő ül beteg gyermeke ágya mellett és simogatja forró homlokát. Valamennyien Krisztust tartják a kezükben. A fájdalom érthetetlen, de a szeretet felold minden fájdalmat. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

 

Sírba tétel

Hozzánk hasonló lett. Engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Meghalt, de csak a bűnnek halt meg. Nem engedte, mert nem engedhette, hogy a sötétség, a homály, hazugság, az istentelenség győzzön. Él és minket is életre hív. Arra az életre, ami Isten élete bennünk. Egy új és állandóan megújuló élet távlatát ragyogtatja föl. Bennünk is, általunk is. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése