hétfő

Keresztút gyermekeknek

    Keresztút gyermekeknek

Neked!
Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek.
Csodálatos dolog gyermeknek lenni!
Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet?
Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél vásároltuk.
A szeretetet ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát - különösképpen Jézusban - nekünk ajándékozza.
Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni!
Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása.
Ez a szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó!
Hálásan emlékezünk meg ebben a könyvecskében Jézus haláláról és feltámadásáról.
Szánj rá elegendő időt, hogy átelmélkedd ezeket a tízéves gyerekek által festett képeket és járd imádságosan együtt Jézussal szenvedésének útját.
A végén Isten számunkra is áldássá változtatja ezt az utat, mert ő a SZERETET!
1. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
Pilátus úgy érzi, hatalma van Jézus felett is. Valójában semmiféle hatalma sincs: tehetetlen!
Úgy véli, katonákkal kell védenie magát Jézussal szemben.
Jézus kinyújtja kezeit - nem hogy a rosszat rosszal viszonozza; Pilátust is szeretetével akarja megajándékozni. De annak szíve mégis zárva marad.
Jézust, magát a szeretetet, halálra ítélik. Jézus halála áldozat, irántunk való szeretetének áldozata!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét áldozza barátaiért.
R: Mi Jézus barátai vagyunk, akikért életét áldozta.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, megmaradunk szeretetedben, ha Isten gyermekeiként élünk. Úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy Istenünk, mennyei Atyánk akarja. Kérünk, segíts minket, hogy egymást egyre jobban szeressük. Ámen.
-------------------
2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET
Jézus viszi a keresztet. Nem az övét, hanem a mi keresztünket. Az emberek bűnei nyomják vállát. De az isteni szeretetnek semmilyen kereszt sem nehéz.
Jézus tekintete az útra irányul. Nehéz út, de az üdvösség útja!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám.
R: Mindnyájan jók szeretnénk lenni. Jézussal mi is az Atyának akarjuk ajándékozni magunkat.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, nem tudnánk bűneinket hordozni, ha te nem vetted volna azokat magadra. Adj nekünk erőt, hogy a szenvedésben türelmesek és a nehézségekben bizakodóak legyünk. Ámen.
-------------------
3. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL
A kereszt, melyet az emberek az Úrra tettek, túl nehéz. Bűneink terhe Jézust most a földre nyomja.
Senki sincs, aki önként segítene? Ebben az órában senki. Mi sem.
Milyen jó volna most egy pillanatra megpihenni!
De nem teheti: a szeretet arra készteti, hogy újra felkeljen s továbbmenjen az úton.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok: én legyőztem a világot.
R: Gonoszság van mindenfelé. Jézus azonban megmutatta, hogyan győzi le a rosszat a szeretet.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, mi gyakran a könnyebbik utat választjuk, mégha bajba visz is. Ha elesünk, az mindig a bűnbe való visszaesés.
Aki veled jár, annak nem kényelmes az élete, de gazdag a szeretetben. Segíts minket, veled járnunk! Ámen.
4. JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK
Jézusnak kedves, jóságos mamája volt. Hűségesen követi itt is az út széléről, nem veszti egy pillanatra sem szem elől. Kiterjesztett karjaival ezt akarja gyermekének mondani: ,,Nézd, itt vagyok veled, melletted. Nem hagylak el!''...
És Jézus szenved, mert szeretett anyjának pillantását nem tudta elkerülni.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Aki Atyám akaratát teszi, az az én jó anyám.
R: Értjük, Urunk. Ha mi is, mint édesanyád, észrevesszük a szükséget magunk körül és segítünk, akkor teljesítjük Isten akaratát.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kívánságodra édesanyád mindnyájunknak édesanyja lett. ő, aki téged úgy szeret, a szeretet és hűség élő példája lett számunkra. Ámen.
-------------------
5. CIRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET HORDOZNI
Végre, valaki segít!
De nem részvétből... Simont odakényszerítették. Milyen segítség az ilyen? Csak tessék-lássék. Jézus engedi, hogy segítsen, és így Simon lépésről lépésre megtapasztalhatja a kereszt titkát.
Simon Jézust soha többé nem felejtheti már el!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
R: Minden alkalommal, ha jót teszünk és segítünk, örömmel tölt el szereteted!
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, általában elfordulunk más bajának láttán. De oly sok a bajbajutott ember az életben: zsákutcába jutottak, tanácstalanok, segítségre várók... talán csak egy jó szóra várnak, vagy csak egy mosolyra.
Engedd felismernünk, hogy minden szenvedő emberben te közelítesz hozzánk és aki segít nekik, neked is segít keresztedet hordozni. Ámen.
-------------------
6. VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK
Talán Veronika egy fa mögött megbújva várakozott. Most, hogy Jézus fájdalomtól megtört arcát látja, bátran előlép s odanyújtja neki kendőjét.
A szeretetnek ez a mozdulata enyhíti Jézus szenvedését... és Veronika mostantól kezdve magában hordozza Jézus arcát!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Szeressétek egymást! Ahogy én szerettelek titeket, úgy kell nektek is egymást szeretnetek.
R: Arról ismerik majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, csak a szeretet képes a világban a szükséget enyhíteni és a gonoszt megfékezni. Akik szeretnek, Isten jóságát ránk, gyermekeire visszatükrözik. Vésd, kérünk, arcodat szívünkbe, hogy az éltessen és megszenteljen bennünket. Ámen.
-------------------
7. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
Nem a hosszú, meredek út, hanem az emberek mindig visszatérő bűne az, amely Jézust kimeríti.
A kereszt egyre nehezebb. Az Úr ismét a földön fekszik. Mindenki feszülten várakozik. Él még? Fel fog még kelni?
Igen! Az isteni szeretet mindig megújul!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Bocsássatok meg egymásnak, miként nektek is megbocsátanak.
R: Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran gyengék vagyunk és nehezen bocsátunk meg. Mivel nem tesszük meg mindig, amit tennünk kellene, elszomorodunk és elfelejtjük az örömöt. Segíts beléd elcsendesednünk, hogy szereteteddel töltekezve megerősödjünk az újrakezdéshez. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése